بسته ویژه

30000/ماه
بدون عکاسی و فیلمبرداری
پست گرافیکی اختصاصی 30
استوری اختصاصی 40
ویرایش تصاویر مشتری 10
پست های مناسبتی 6
محتوای متنی اختصاصی دارد
پست خلاقانه اختصاصی 5
برگزاری مسابقه دارد
پادکست اختصاصی 4
مجموع پست ها در ماه 95
قیمت ماهیانه (تومان) 1.770.000
قیمت 3 ماه (10% تخفیف) 4.780.000
قیمت 6 ماه (15% تخفیف) 9.000.000
قیمت سالیانه (2ماه رایگان) 17.700.000
همراه با عکاسی و فیلمبرداری
جهت اطلاع از قیمت عکاسی، فیلمبرداری،ساخت ویدئو و تیزر تبلیغاتی با شماره 07138200905 تماس بگیرید

بسته ویژه

30000/ماه
بدون عکاسی و فیلمبرداری
پست گرافیکی اختصاصی 30
استوری اختصاصی 40
ویرایش تصاویر مشتری 10
پست های مناسبتی 6
محتوای متنی اختصاصی دارد
پست خلاقانه اختصاصی 5
برگزاری مسابقه دارد
پادکست اختصاصی 4
مجموع پست ها در ماه 95
قیمت ماهیانه (تومان) 1.770.000
قیمت 3 ماه (10% تخفیف) 4.780.000
قیمت 6 ماه (15% تخفیف) 9.000.000
قیمت سالیانه (2ماه رایگان) 17.700.000
همراه با عکاسی و فیلمبرداری
جهت اطلاع از قیمت عکاسی، فیلمبرداری،ساخت ویدئو و تیزر تبلیغاتی با شماره 07138200905 تماس بگیرید

بسته ویژه

30000/ماه
بدون عکاسی و فیلمبرداری
پست گرافیکی اختصاصی 30
استوری اختصاصی 40
ویرایش تصاویر مشتری 10
پست های مناسبتی 6
محتوای متنی اختصاصی دارد
پست خلاقانه اختصاصی 5
برگزاری مسابقه دارد
پادکست اختصاصی 4
مجموع پست ها در ماه 95
قیمت ماهیانه (تومان) 1.770.000
قیمت 3 ماه (10% تخفیف) 4.780.000
قیمت 6 ماه (15% تخفیف) 9.000.000
قیمت سالیانه (2ماه رایگان) 17.700.000
همراه با عکاسی و فیلمبرداری
جهت اطلاع از قیمت عکاسی، فیلمبرداری،ساخت ویدئو و تیزر تبلیغاتی با شماره 07138200905 تماس بگیرید

بسته ویژه

ریال30000/ماه
بدون عکاسی و فیلمبرداری
پست گرافیکی اختصاصی 30
استوری اختصاصی 40
ویرایش تصاویر مشتری 10
پست های مناسبتی 6
محتوای متنی اختصاصی دارد
پست خلاقانه اختصاصی 5
برگزاری مسابقه دارد
پادکست اختصاصی 4
مجموع پست ها در ماه 95
قیمت ماهیانه (تومان) 1.770.000
قیمت 3 ماه (10% تخفیف) 4.780.000
قیمت 6 ماه (15% تخفیف) 9.000.000
قیمت سالیانه (2ماه رایگان) 17.700.000
همراه با عکاسی و فیلمبرداری
جهت اطلاع از قیمت عکاسی، فیلمبرداری،ساخت ویدئو و تیزر تبلیغاتی با شماره 07138200905 تماس بگیرید

تعرفه مدیریت صفحات اینستاگرام

بسته برنزی

تعداد ماهیانه
بدون عکاسی و فیلمبرداری
پست گرافیکی اختصاصی 10
استوری اختصاصی 15
ویرایش تصاویر مشتری 3
پست های مناسبتی 4
محتوای متنی اختصاصی
پست خلاقانه اختصاصی 2
برگزاری مسابقه دارد
پادکست اختصاصی
مجموع پست ها در ماه 34
قیمت ماهیانه (تومان) 480.000
قیمت 3 ماه (10% تخفیف) 1.296.000
قیمت 6 ماه (15% تخفیف) 2.448.000
قیمت سالیانه (2ماه رایگان) 4.800.000
همراه با عکاسی و فیلمبرداری
جهت اطلاع از قیمت عکاسی، فیلمبرداری،ساخت ویدئو و تیزر تبلیغاتی با شماره 07138200905 تماس بگیرید

بسته نقره ای

تعداد ماهیانه
بدون عکاسی و فیلمبرداری
پست گرافیکی اختصاصی 15
استوری اختصاصی 20
ویرایش تصاویر مشتری 5
پست های مناسبتی 5
محتوای متنی اختصاصی
پست خلاقانه اختصاصی 3
برگزاری مسابقه دارد
پادکست اختصاصی 1
مجموع پست ها در ماه 49
قیمت ماهیانه (تومان) 760.000
قیمت 3 ماه (10% تخفیف) 2.050.000
قیمت 6 ماه (15% تخفیف) 3.870.000
قیمت سالیانه (2ماه رایگان) 7.600.000
همراه با عکاسی و فیلمبرداری
جهت اطلاع از قیمت عکاسی، فیلمبرداری،ساخت ویدئو و تیزر تبلیغاتی با شماره 07138200905 تماس بگیرید

بسته طلایی

تعداد ماهیانه
بدون عکاسی و فیلمبرداری
پست گرافیکی اختصاصی 20
استوری اختصاصی 25
ویرایش تصاویر مشتری 7
پست های مناسبتی 5
محتوای متنی اختصاصی دارد
پست خلاقانه اختصاصی 4
برگزاری مسابقه دارد
پادکست اختصاصی 2
مجموع پست ها در ماه 63
قیمت ماهیانه (تومان) 1.380.000
قیمت 3 ماه (10% تخفیف) 3.720.000
قیمت 6 ماه (15% تخفیف) 7.000.000
قیمت سالیانه (2ماه رایگان) 13.800.000
همراه با عکاسی و فیلمبرداری
جهت اطلاع از قیمت عکاسی، فیلمبرداری،ساخت ویدئو و تیزر تبلیغاتی با شماره 07138200905 تماس بگیرید

بسته ویژه

تعداد ماهیانه
بدون عکاسی و فیلمبرداری
پست گرافیکی اختصاصی 30
استوری اختصاصی 40
ویرایش تصاویر مشتری 10
پست های مناسبتی 6
محتوای متنی اختصاصی دارد
پست خلاقانه اختصاصی 5
برگزاری مسابقه دارد
پادکست اختصاصی 4
مجموع پست ها در ماه 95
قیمت ماهیانه (تومان) 1.770.000
قیمت 3 ماه (10% تخفیف) 4.780.000
قیمت 6 ماه (15% تخفیف) 9.000.000
قیمت سالیانه (2ماه رایگان) 17.700.000
همراه با عکاسی و فیلمبرداری
جهت اطلاع از قیمت عکاسی، فیلمبرداری،ساخت ویدئو و تیزر تبلیغاتی با شماره 07138200905 تماس بگیرید