ما چه خدماتی ارائه می دهیم؟

طراحی بروشور و تراکت
طراحی کاتالوگ
طراحی کاراکتر
طراحی تبلیغات محیطی
طراحی ست اداری
طراحی بسته بندی
طراحی لوگو
طراحی پوستر

طراحی گرافیک

گرافیک

گرافیک

گرافیک

گرافیک

عنوان

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

عنوان

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

نمونه کار ها

عنوان

بسته برنزی

تعداد ماهیانه
 این بسته برای پیج هایی ست که تازه شروع به فعالیت کردن تا استراتژی اولیه و سبک محتوا مشخص و روند جذب مشتری آغاز بشه. در واقع بهترین گزینه برای کسب و کارهای نوپاست.
تدوین استراتژی محتوا
تحلیل رقبا
پست گرافیکی اختصاصی 10
استوری اختصاصی 15
ویرایش تصاویر مشتری 3
پست های مناسبتی 3
پادکست صوتی 0
استاپ موشن 0
تولید ویدئو 0
جذب ارگانیک فالوور
گزارش فعالیت ماهیانه
پاسخ گویی به دایرکت
پاسخ گویی به کامنت
اجرای مسابقه یا کمپین 1
طراحی چیدمان پست
راه اندازی IGTV
محتوای متنی اختصاصی
طراحی استراتژی برند
مجموع مطالب (حداقل) 32
قیمت ماهیانه 1.300.000
قیمت 3 ماه  (5%-) 3.700.000
قیمت 6 ماه (7%-) 7.200.000
یکساله (1ماه رایگان) 14.300.000
پیشنهاد ما اینه که قبل انتخاب بسته، یک جلسه رایگان در خصوص کسب و کارتون و اهداف باهم صحبت کنیم تا بر این اساس، بهتر و دقیق تر بتوانیم بسته مورد نظر را به شما پیشنهاد دهیم 

بسته برنزی

تعداد ماهیانه
 این بسته برای پیج هایی ست که تازه شروع به فعالیت کردن تا استراتژی اولیه و سبک محتوا مشخص و روند جذب مشتری آغاز بشه. در واقع بهترین گزینه برای کسب و کارهای نوپاست.
تدوین استراتژی محتوا
تحلیل رقبا
پست گرافیکی اختصاصی 10
استوری اختصاصی 15
ویرایش تصاویر مشتری 3
پست های مناسبتی 3
پادکست صوتی 0
استاپ موشن 0
تولید ویدئو 0
جذب ارگانیک فالوور
گزارش فعالیت ماهیانه
پاسخ گویی به دایرکت
پاسخ گویی به کامنت
اجرای مسابقه یا کمپین 1
طراحی چیدمان پست
راه اندازی IGTV
محتوای متنی اختصاصی
طراحی استراتژی برند
مجموع مطالب (حداقل) 32
قیمت ماهیانه 1.300.000
قیمت 3 ماه  (5%-) 3.700.000
قیمت 6 ماه (7%-) 7.200.000
یکساله (1ماه رایگان) 14.300.000
پیشنهاد ما اینه که قبل انتخاب بسته، یک جلسه رایگان در خصوص کسب و کارتون و اهداف باهم صحبت کنیم تا بر این اساس، بهتر و دقیق تر بتوانیم بسته مورد نظر را به شما پیشنهاد دهیم 

بسته برنزی

تعداد ماهیانه
 این بسته برای پیج هایی ست که تازه شروع به فعالیت کردن تا استراتژی اولیه و سبک محتوا مشخص و روند جذب مشتری آغاز بشه. در واقع بهترین گزینه برای کسب و کارهای نوپاست.
تدوین استراتژی محتوا
تحلیل رقبا
پست گرافیکی اختصاصی 10
استوری اختصاصی 15
ویرایش تصاویر مشتری 3
پست های مناسبتی 3
پادکست صوتی 0
استاپ موشن 0
تولید ویدئو 0
جذب ارگانیک فالوور
گزارش فعالیت ماهیانه
پاسخ گویی به دایرکت
پاسخ گویی به کامنت
اجرای مسابقه یا کمپین 1
طراحی چیدمان پست
راه اندازی IGTV
محتوای متنی اختصاصی
طراحی استراتژی برند
مجموع مطالب (حداقل) 32
قیمت ماهیانه 1.300.000
قیمت 3 ماه  (5%-) 3.700.000
قیمت 6 ماه (7%-) 7.200.000
یکساله (1ماه رایگان) 14.300.000
پیشنهاد ما اینه که قبل انتخاب بسته، یک جلسه رایگان در خصوص کسب و کارتون و اهداف باهم صحبت کنیم تا بر این اساس، بهتر و دقیق تر بتوانیم بسته مورد نظر را به شما پیشنهاد دهیم 

بسته برنزی

تعداد ماهیانه
 این بسته برای پیج هایی ست که تازه شروع به فعالیت کردن تا استراتژی اولیه و سبک محتوا مشخص و روند جذب مشتری آغاز بشه. در واقع بهترین گزینه برای کسب و کارهای نوپاست.
تدوین استراتژی محتوا
تحلیل رقبا
پست گرافیکی اختصاصی 10
استوری اختصاصی 15
ویرایش تصاویر مشتری 3
پست های مناسبتی 3
پادکست صوتی 0
استاپ موشن 0
تولید ویدئو 0
جذب ارگانیک فالوور
گزارش فعالیت ماهیانه
پاسخ گویی به دایرکت
پاسخ گویی به کامنت
اجرای مسابقه یا کمپین 1
طراحی چیدمان پست
راه اندازی IGTV
محتوای متنی اختصاصی
طراحی استراتژی برند
مجموع مطالب (حداقل) 32
قیمت ماهیانه 1.300.000
قیمت 3 ماه  (5%-) 3.700.000
قیمت 6 ماه (7%-) 7.200.000
یکساله (1ماه رایگان) 14.300.000
پیشنهاد ما اینه که قبل انتخاب بسته، یک جلسه رایگان در خصوص کسب و کارتون و اهداف باهم صحبت کنیم تا بر این اساس، بهتر و دقیق تر بتوانیم بسته مورد نظر را به شما پیشنهاد دهیم 

عنوان

نظرات

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک

متن

ویدئو و موشن گرافیک