پنج مرحله ی یک کمپین تبلیغاتی موفق

طبق تحقیقات انجام شده و تجربیات بدست آمده درعرصه تبلیغات، ۵ مرحله جهت برگزاری یک برنامه و کمپین تبلیغاتی مشخص شده است که درواقع نقشه راه و مسیری که هر برند و یا کسب و کاری برای رشد و پیشرفت و کسب شهرت نیاز دارد را بطور کلی نشان میدهد. آگاهی یافتن نسبت به این مراحل میتواند شما را در جاده ی اصلی تبلیغات و فرایند برندسازی قرار دهد.

مرحله اول تعیین هدف می باشد. اینکه شما بدانید برای چه هدفی قصد انجام تبلیغات دارید. به عنوان مثال آیا قصد دارید تبلیغات را به هدف معرفی اولیه کسب و کارتان آغاز کنید و یا قصد معرفی یک خدمت جدید به مشتریان قبلی خود را دارید؟ پس بنابراین مشخص بودن هدف تبلیغات را میتوان مهم ترین بخش یک کمپین تبلیغاتی دانست.

مرحله دوم این است که تعیین کنید برای دستیابی به هدفتان چه پیامی را در نظر دارید؟ یا به عبارت دیگر برای رسیدن به هدف چه پیامی را باید اعلام کنید؟

در مرحله سوم می بایست شما پیامرسان خود را انتخاب کنید. البته منظور از پیامرسان شبکه های اجتماعی موبایلی نمی باشند که البته آنها هم زیرمجموعه ی این بخش هستند اما بطورکلی منظور ما از پیامرسان، وسیله و رسانه ی انتشار پیامتان است که میتواند شامل آگهی تلوزیون، تلوزیون شهری، بیلبورد، تراکت، بروشور، تبلیغات محیطی، شبکه های اجتماعی، وبسایت، اپلیکیشن و… باشد.

مرحله چهارم یکی از مراحل بسیارمهم و تعیین کننده در این مسیر است. در این مرحله شما باید میزان بودجه ی خود جهت تحقق اهداف تبیلغاتی تان را معین کنید و بدانید که چقدر پول برای این امر در دست دارید و میتوانید خرج کنید! در ذکر اهمیت این مورد به همان ضرب المثل معروف اکتفا میکنیم که گفت: “هرچقدر پول بدی آش میخوری”.

و اما آخرین و پنجمین مرحله مسیر تبلیغات این است که بعد ازطی کردن چهار مرحله قبل و اجرای کمپین تبلیغاتی ارزیابی کنید که چقدر به هدف یا اهداف اولیه خود نزدیک شده اید و اینکه آیا درنتیجه ی این فرایند  موفق بوده اید یا خیر.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

نوشته‌های مرتبط

چه محتوایی تولید کنیم؟
هدف از تولید محتوا چیست؟